Samenwerkingsconvenant

Sinds 1 januari 2012 hebben de onderstaande fysiotherapiepraktijken een samenwerkingconvenant getekend met de volgende doelstellingen:

 • Partijen stellen zich tot doel een totaalpakket fysiotherapie aan te bieden, met als doel het faciliteren van goed gecoördineerde zorg door fysiotherapeuten aan specifieke doelgroepen, waarbij de patiënten onderling kunnen worden doorverwezen indien er sprake is van verbijzondering. Hiernaast kunt u de lijst met verbijzonderingen per praktijklocatie vinden.
 • Het aangaan van samenwerking met andere disciplines/organisaties binnen de zorg of met partijen die vanuit maatschappelijk oogpunt kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

Daarnaast zijn de uitgangspunten voor de samenwerking:

 • het bevorderen van kwaliteit, onder meer door het aangaan van collegiaal overleg binnen het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten (IOF), het volgen van cursussen en/of nascholing, deelname aan een vorm van klant-tevredenheidsonderzoeken (link naar tevredenheidsonderzoek)
 • het waarborgen van continuïteit binnen de praktijken door het maken van afspraken bij afwezigheid
 • het aanbieden van bewegingsprogramma’s
  • DM II (Diabetes Mellitus type II)
  • COPD – Gold I, II en III
  • CRVM (Cardiovasculair Risico Management)
  • Artrose – heup en knie
  • Osteoporose

De fysiotherapie wordt bewust op 5 locaties aangeboden om spreiding in de wijken Ridderkerk centrum/west en bolnes te waarborgen. Per locaties worden verschillende fysiotherapeutische specialisaties aangeboden.

Overige samenwerkingen

Wij zijn aangesloten bij het Geriatrienetwerk Drechtsteden en het Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam.

Fysiotherapie Termorshuizen

Geriatriefysiotherapie, beweegprogramma COPD, Medical Taping

Fysiotherapie Waalboer/van der Velden/Donker

Oedeemtherapie, Bekkenfysiotherapie, Ontspanningstherapie

Fysiotherapie H.H.M. Spoormans en M. Westenberg

Manuele therapie, Nervus Facialis problematiek, Claudicatio intermittens, Senso-motorische training

Fysiotherapie F.J.M. Kuikman

Sportrevalidatie

Fysiotherapie N. van den Berg

Valpreventie bij ouderen