Specialisaties

De algemeen fysiotherapeut

Praktijk

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. De fysiotherapeut behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Samen met de algemeen fysiotherapeut werkt u aan meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven.

De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. De fysiotherapeut gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt de fysiotherapeut samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn/haar adviezen en oefeningen zorgt de fysiotherapeut ervoor dat u weer beter kunt bewegen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

Geriatrie fysiotherapie

Als bewegen niet meer vanzelfsprekend is.

Praktijk

Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen af? Is overeind komen moeilijk en raakt uw evenwicht wel eens verstoord? Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. De geriatriefysiotherapeut biedt uitkomst!

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij/zij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.

De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen.

De werkwijze van de geriatriefysiotherapeut.

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.

De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of stoel. De geriatriefysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.

Rechtstreeks naar de geriatriefysiotherapeut.

Zonder verwijzing van een arts kunt u naar de geriatriefysiotherapeut. Als u niet mobiel bent, dan kunt u ook aan huis worden behandeld.

Kosten en vergoeding.

Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Belangrijk is om te controleren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. De meeste geriatriefysiotherapeuten hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Kwaliteit gegarandeerd!

De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De geriatriefysiotherapeut heeft na de studie fysiotherapie een 3 jarige opleiding tot geriatriefysiotherapeut gevolgd.

Ook zijn wij aangesloten bij het Geriatrienetwerk Drechtsteden/

Beweegprogramma COPD

Praktijk

Voor mensen met COPD is bewegen van groot belang. Als u zich benauwd voelt bij inspanning of veel last heeft van hoestbuien denkt u misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden om zo de benauwdheid te verminderen. Het omgekeerde is echter waar!

Het is juist extra belangrijk dat u beweegt wanneer u chronische bronchitis of longemfyseem hebt (kortweg COPD). Als u minder beweegt, krijgt u juist eerder klachten en nemen uw mogelijkheden steeds verder af.

Speciaal voor mensen met COPD is in onze praktijk een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van COPD u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

Spieren zijn niet alleen nodig voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Er werden diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie konden ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd, zonder dat er beperkingen in de bewegelijkheid worden opgelegd zoals bij sporttapes.

De elastische tape kan met veel toepassingen gebruikt worden:

 • spieren met te weinig spanning stimuleren
 • spieren met te veel spanning inhiberen (afremmen/ontspannen)
 • spieren tegen overbelasting beschermen
 • gewrichten beschermen
 • pijn dempen
 • ontstekingen verminderen
 • lymfoedeem verminderen
 • haematomen (bloeduitstortingen) verminderen
 • de bewegelijkheid van een gewricht beïnvloeden
 • de propriosensoriek (informatie voorziening vanuit gewrichten) verbeteren
 • de lichaamshouding corrigeren
 • de fascia corrigeren (Fascia is een soort bindweefsel. Het geeft ondersteuning en bescherming aan lichaamsdelen zoals de voetzolen en de zijkant van het bovenbeen en het geeft structuur aan het lichaam)

Wilt u weten of het Medical Taping Concept ook kan helpen bij uw klachten neem dan contact met ons op.

Medische fitness

Naast de reguliere behandelvormen hebben wij op praktijk tevens de beschikking over een kleine oefenzaal.

De oefenzaal wordt gebruikt om vanuit de behandelkamer te starten met actieve oefeningen om het herstel te begeleiden. Daarnaast wordt de oefenzaal gebruikt voor het beweegprogramma COPD waar met een kleine groep specifiek voor COPD getraind wordt, dit heet doelgroeptraining.

Naast de doelgroeptraining kunnen mensen met of zonder klachten trainen met elk zijn of haar eigen doelstelling. Voorbeelden van deze doelen zijn het voorkomen of het verhelpen van rugklachten, gewichtsafname, conditieverbetering maar ook het behoud van de huidige conditie kan een doel zijn. Dit is medische fitness en is toegankelijk voor een ieder die verantwoord en onder begeleiding wil bewegen.

Voor u gaat kan deelnemen aan medische fitness zal er een intake gesprek plaats vinden, dit is om voor ons uw doelstelling duidelijk te krijgen en uw gezondheid en belastbaarheidniveau in kaart te brengen. Hierna zullen er testen worden uitgevoerd in de oefenzaal om uw persoonlijk trainingsschema op te kunnen stellen.

Tijdens uw training is een fysiotherapeut aanwezig. De therapeut richt zich op de uitvoering/techniek van de oefeningen en past de oefeningen aan indien de ontwikkeling dat vraagt.

Dry needling

Wat is dry needling?

Dry needling is een techniek die fysiotherapeuten gebruiken om myofasciale pijn (pijnlijke spierverhardingen,) te behandelen. De techniek maakt gebruikt van een zeer dunne droge naald die door de huid in de spier gestoken wordt. Het woord “dry” duidt aan dat er geen medicatie of vloeistof geïnjecteerd wordt; er wordt alleen in het triggerpoint geprikt.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een pijnlijke verharding in de spier, die naast lokale drukpijn ook vaak pijn op een afstand kan veroorzaken. Spieren zijn opgebouwd uit verschillende afzonderlijke spiervezels. Een triggerpoint ontstaat als een groep vezels in een spier in de rusttoestand meer samengetrokken zijn dan de omringende vezels.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

 • pijn/stijfheid lokaal in een spier
 • pijn ‘op afstand’
 • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • verminderde kracht in de betrokken spier(en) pijn
 • ontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
 • koude, warmte rillingen
 • hoofdpijn
 • duizeligheid e.a.

Wat voelt u tijdens de behandeling?

Het inbrengen van het naaldje door de huid, voelt u in principe niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan. Dan heeft u een soort kramp gevoel in de spier. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Daarna ontspan de spier weer en u kunt u gemakkelijker bewegen. U heeft dan meestal een vermoeid gevoel in de spier maar dat is van korte duur. Een beurs en spierpijn gevoel komt ook vaak voor, dat is in de eerste uren na de behandeling het meest. De napijn neemt geleidelijk af en kan 1 tot 5 dagen duren. Als de pijn afneemt, neemt de bewegelijkheid toe, omdat de spier zich meer ontspant.

Dry needling vs. Acupunctuur

Dry needling is geen acupunctuur. Acupunctuur is een techniek gebaseerd op traditionele Chinese geneeskunde en uitgevoerd door een acupuncturist. Dry needling maakt een deel uit van moderne westerse geneeskunde, die door onderzoek ondersteunt wordt. Bij klassieke acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd in blijven zitten. Bij Dry Needling wordt meestal één naald gebruikt, waarmee kortdurend spieren worden behandeld.