Vergoedingen

Fysiotherapie voor mensen jonger dan 18 jaar en voor mensen met een chronische aandoening wordt vanaf de 21e behandeling vergoed uit het basispakket van alle zorgverzekeraars. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering betaald als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Indien u geen aanvullende verzekering heeft zullen de eerste 20 behandelingen voor uw eigen rekening zijn.

Met chronische aandoeningen wordt bedoeld; indicaties die voorkomen op de lijst chronische indicaties fysiotherapie. Fysiotherapie voor alle andere aandoeningen valt onder de aanvullende verzekering.

Contracten met Zorgverzekeraars

Zoals u waarschijnlijk al weet van voorgaande jaren, moeten wij elk jaar keuzes maken over het wel of niet tekenen van de contracten met de zorgverzekeraars.

Omdat de contracten veel eisen aan ons opleggen omtrent aantallen behandelingen (behandelindex), uitsluiting van bepaalde ziektebeelden (M. Parkinson, claudicatio e.d.), administratieve lasten (aanvragen machtigingen e.d.) en te lage vergoedingen hebben wij er dit jaar voor gekozen om het contract van zorgverzekeraar ENO niet te ondertekenen.

Wat betekent dit voor u?

Als u verzekerd bent bij ENO kunnen wij de behandelingen niet rechtstreeks bij ENO declareren. U krijgt zelf de factuur welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Zij zullen een deel van de factuur aan u uitkeren. Welk bedrag/percentage ze vergoeden is op dit moment voor ons nog onduidelijk. U kunt de zorgverzekeraar hierover benaderen.

Overige zorgverzekeraars

Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij wel een contract afgesloten voor 2022. Mocht u willen wijzigen van zorgverzekeraar kijkt u dan eens op Zorgkiezer.nl of fysiovergoedingen.nl. Deze sites kunnen u helpen een keuze te maken. Let wel op dat DSW op deze sites niet vermeld wordt. DSW biedt ook ruime vergoeding voor fysiotherapie dus het kan ook zinvol zijn hun site eens te bezoeken.